måndag 11 november 2013

Fyra saker som sätter räntan på ditt bolån

Läser på min Internetbank om de fyra kriterier som SEB sätter bolåneräntan efter.
Individuell marginal (källa: SEB Internetbanken)

  1. storleken på dina övriga affärer med banken
  2. vilken säkerhet du har för lånet
  3. det totala lånebeloppet i förhållande till bostadens värde
  4. läget på den finansiella marknaden.
Omdiskuterat är hushållens växande skulder och osäkerheten på den finansiella marknaden. Efter Riksbanken senaste räntebesked på mötet 23 oktober visade på stor osäkerhet o splittring. För några dagar sedan sänkte ECB, den europiska centralbanken sin motsvarande styrränta från 0.5% till 0.25%. Vi är på väg in i den deflationsekonomi.

Riksbankschefen vill inte sänka sin viktiga reporänta från dagens 1%. En sänkning gör våra rörliga bolån billigare, men gör det också möjligt att låna mer för samma peng. Det senare oroar riksbanken.

Riksbanken ser tre mönster till oron; budgetkrisen i USA, den temporärt stimulerade efterfrågan i USA och ej fungerande banksektor i Europa. Analytikerna väntar spänt på när USA ska sluta stimulera (dopa) sin ekonomi med centralbankens obligations och tillgångsköp. Kursfall väntas när så sker. Analytikerna snackar om tidigast mars 2014. Nu vet vi att det inte går att förutse börsen, så det mycket väl vara någon annan händelse som utlöser nästa börsfall.

De svenska bankerna tror inte på en räntehöjning i Sverige förrän tidigast i december 2014, ev 2015. Konjunkturen släpar efter i Sverige och den svenska kronan är fortsatt stark.

Just nu är rörlig bolåneränta att föredra - men läge att hålla koll på 3-5 årsränta och binda innan räntehöjningarna tar fart - och de gör de så fort ekonomin ljusnar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar