söndag 29 september 2013

5 signum för framgångsrikt ledarskap - vi lär oss av Percy Barnevik

Percy Barnevik införde en ny typ av ledarstil som stod för både nytänkande och förnyelse, vilket också gjorde Percy Barnevik till en beundrad och fantastiskt framgångsrik företagsledare. 

Läs gärna boken "Makten, myten och människan, Percy Barnevik". (Ekerlids Förlag). Du får en en mycket bra beskrivning av de egenskaper som utmärker framgångsrikt ledarskap.

Percy Barnevik började sin karriär som dataexpert men tog  snabbt över hela kundens verksamhet - gällande översyn och förslag till förändringar. Superkonsul med andra ord.



1) 5/95-regeln
En förändringsprocess består till 5% av analys och 95% till att förankra och genomföra förändringarna.

2) Rätt riktning
30/70-regeln vid beslut om vad du ska göra. 30 beslut får vara fel, men 70 ska vara rätt.

3) Handlingskraft
Bäst är att ta initiativ och göra rätt saker. Näst bäst är att ta initiativ även om det blir fel saker. Sämst är att inte göra något alls.

4) Tempo
Håll högt tempo - tar bort osäkerhet i gruppen

5) Decentralisering
Små enheter ökar effektivitet och engagemang.

Vi ser hur bra alla fem signum för ledarskap passar in den agila ledarskaps- och affärsutvecklings-metodik vi i dag använder för att leda vår verksamheter.


  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar