måndag 8 juli 2013

Rådgivning


SwedSec licensieras. Tidigare gällde endast licenskravet 
den som ägnar sig åt kvalificerad rådgivning. 
- De skärpta kraven för rådgivare leder till höjda kunskaper och att 
fler omfattas av det disciplinära förfarandet vilket stärker 
konsumentskyddet, säger Katarina Lidn, VD på SwedSec. 
Enligt pressmeddelande från cisio.

Det finns idag 13 700 licensierade.


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad 
hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering 
baserat på licensieringstest och årlig kunskapsuppdatering samt genom 
ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är 
att förtroendet för värdepappersmarknaden

Jag tog min licens hos Aktiesparana i Stockholm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar