söndag 21 juli 2013

Honda lyfter och MSFT landar hårt

Japanska Honda planerar att börja sälja mindre sportflygplan (high-performance jets) Honda-looks-to-take-off-in-aviation-sector . Honda vill erbjuda hela sin business style, service och erfarenhet från sin biltillverkningen till the Avaition business.

Flera svenska o amerikanska IT-företaget har i dagarna rapporterat sina kvartalsresultat. IT-branschen har haft ett av sina sämre Q2-kvartal. Microsoft (MSFT) var dåligt på alla håll. En nedskrivning av Surfplattorna på 900 miljoner USD visar att marknaden inte är helt övertygad att Windows 8/surfplatta inte är helt rätt produkt. Jag  bedömmer att det bara finns plats för 1-2 system. Andriod från Google och IOS från Apple.

ReadSoft Logotype

Svenska Readsoft från Helsingborg erbjuder automatiserad fakturahantering globalt i 17 länder, släppte en oväntat dålig Q2 rapport. Det var ned på alla håll utom möjligen kassaflödet som ökat från 41 msek till 62 msek. VD Per Åkerberg har alla möjliga förklaringar, sämre beläggning, uppskjutna kundprojekt, sänkta konsultpriser mm. Ett 30-tal tjänster kommer tas bort för att sänka kostnader. Jag har följt Readsoft i snart 2 år och förvånad att VD inte flaggade o vinstvarnade innan den dåliga rapporten släpptes.  Även tyska SAP och Google kom in under förväntat resultat.


IBM och svenska ÅF var undantag. ÅFs vd Jonas Wiström förväntar sig en ökad beläggning framöver men  bedömer att marknaden förbättras långsamt under 2ndra halvåret. Beläggningen var 75.6% under Q2.

Aktiekurser svenska IT aktier är kraftigt nedpressade nu under lågkonjunkturen. Det finns många aktörer, stora som små. Marknaden behöver konsolideras. När efterfrågan tar fart igen, är naturligtvis svårt att sia om. Svenska IT företag verkar oftast endast på den nordiska marknaden och är därmed beroende av efterfrågan hos nordiska företag/kunder. Jag bedömer att det saknas affärsmodell, vilja och mod för att verka globalt. Readsoft undantagen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar