torsdag 27 juni 2013

Hur lång tid tar det att fördubbla ditt sparkapital?


SEB banken ger idag en ränta å 1.80% på tremånaders bindning på ett s k placeringskonto. Du är nöjd o placerar ditt kapital där. Men hur snabbt växer pengarna och hur lång tid tar det att fördubbla det?
Använd 72-regeln och räkna! 
Dela 0,72 med din ränta du får så ser du i grova drag hur lång tid det tar.

Se denna tabell - 40 år tar det. Kan du vänta? 

Jag siktar på en avkastning runt 10-15% per år i mitt målsparande.
.Här har jag inte tagit hänsyn till inflationen eller skatter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar