onsdag 24 april 2013

Starkt ledarskap leder

“Home is where you come to when you've got nothing better to do” - orden är Margaret Thatchers. Året var 1991. Hon yttrade detta sex månader efter att hon lämnat maktens boning 10 Downing Street bakom sig.

Vi är på väg in i en ny era, begreppet distansarbetsplats är i sin linda och övergår snart i en ny trend – du bara inte får – du bör arbeta från hemmet. I varje fall ibland . Praktiskt, lugnt och fokuserat. Ny teknik gör detta möjligt och du skapar snabbt ett hemmakontor.

Marissa Mayer är nytillträdd CEO för internetföretaget Yahoo! (YAHOO:US). Ett av hennes första beslut var att ändra företagets policy så personalen inte längre får arbeta från hemmet. Beslutet var mycket kontroversiellt och fick stort genomslag, inte minst i social media. Hennes egna ord om work-from-home (WFH)- ”not what’s right for Yahoo right now”. Kanske var det också ett uttryck för att skapa en bred förståelse hos sin personal – att nu måste vi alla hjälpa till och vända Yahoo! Och det gör vi bäst tillsammans. På plats.

När en manlig nytillträdd ledare genomför liknande drastiska förändring på ett liknade Internet företag - tror jag inte det hade uppmärksammats, kanske rent av ignorerats. En kvinnlig ledare måste i stort sett slå in dörren ordentligt för att göra sej hörd. Premiärminister Margeret Thatcher nöjde sig inte med att luta sig framåt (lean-in) för att ta plats – det krävs en rejäl smäll i rummet.

Mycket omtalad och inte minst hyllad är Facebooks (FB) COO Sheryl Sandberg och hennes ledarskapsbok ”Lean In: Women, Work, and the Will to Lead”. Sherly will belysa skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap och hur kvinnor håller sig själva tillbaka – istället för att ta för sej.

Min första kontakt med Yahoo! var som aktieägare i Microsoft (MSFT). Året var 2008 och Microsoft la ett näst intill fientligt bud på Yahoo! för att komma åt sökmotorn och Internetplattformen. Microsofts kurs sjönk och Yahoos steg. På den tiden ansågs Microsoft vara hjälplöst efter Google, Apple m fl inom just services på Internet. Nu gick inte budet igenom och Microsoft lanserade istället Bing. Microsoft leds också av en kontroversiell ledare CEO Steve Ballmer och ofta kritiserad för sin hårda ”hard-nosed” ledarstil. Det har till-och-med lanserats böcker som handlar just om krav på Ballmers tack och farväl.

Microsofts kvartalsrapport 18e april visade att resultatet var över marknadens förväntningar (som varit lågt ställda i flera år i skuggan av Apple, Samsung och Google) och aktien steg kraftigt under kommande två handelsdagar. Microsoft har en stark produktportfölj, global närvaro och produkter som vi inte kan vara utan och som nu är välintegrerad i molnet. Jag behåller vid mina aktier. Yahoo! lägger vi på bevakningslistan - jag kan ännu inte Yahoos affärsmodell - hur ska vinster skapas?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar