onsdag 10 april 2013

Aviation – prova dina vingar

Alcoa (AA) visade på ett bättre resultat än vad marknaden räknat med. Under årets första kvartal ökade nettointäkten till 149 miljoner USD jämför med 94 miljoner USD ett år tidigare. Alcoa ordförande och CEO Klaus Kleinfeld sammanfattar:

“This was a strong quarter led by record profitability in our downstream business, improved results in our midstream business, and remarkable upstream performance in the face of weak metal prices”.

Bland drivkrafter till det starka resultatet nämns förbättrad efterfrågan från slutkunder inom bland annat bil- och flygindustrin.

Detta är dock en Airbus från Lufthansa 
En stor användare av aluminium är det kanadensiska flygplans- och tågtillverkaren Bombardier Inc. (BBD/B:CA). På en flygresa från Nice till Köpenhamn hanterad av Lufthansa – fick jag själv möjlighet att som passagerare uppleva en sprillans ny modell CS100 från Bombardier. Snyggt, tyst och behagligt!

Bombardier består av två större affärsområden Aerospace (flyg) och Transportation (tåg), båda omsätter ungefär lika mycket 8.1 - 8.6 miljarder dollar per år och har ungefär lika många anställda per område 35 000 resp 36 000. Uppdelningen på två affärsområden med olika kunder och slutkunder minskar risken vid en eventuell investering i aktien. I huvudsak köper privata flygoperatörer flygplan mot att tåg oftast handlas med offentligt eller statligt intresse.

När jag letar aktier till min shoppinglista läser jag rapporter och årsredovisningar som finns på företagens hemsidor. Oftast under rubriken ”Investor Relations” http://ir.bombardier.com/en

Jag snabbläser pfd-filer och tabeller. Det fina med Bombardier är att de på ett lättfattligt sätt presenterar sitt företag, produkter och de utmaningar som flyg o tågindustrin står inför. Risker och affärsmöjligheter presenteras. Särskilt intressant är företagets analys och prognoser för marknadssegmenten business jets och commerical aircrafts. Commercial aircrafts växer enligt prognos med måttliga 2.1 % per år fram till 2031. Business jets väntas växa av efterfrågan från bl a Emerging-markets som BRIC-länder och Afrika. Drivers för detta är ökat välstånd, utrangering av äldre plan, ökad fractional charter mm. De senaste åren har den genomsnittliga årliga tillväxten varit 9 %. Bombardiers marknadsandel är 32 %. Bombardier beräknar att marknaden totalt efterfrågar 24 000 nya business jets fram till 2031.

Bombardier är globalt företag i 26 länder och passar in min strategi att endast investera i företag som har möjlighet och förutsättningar att växa globalt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar